Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Victorian Garden

Reposted fromszszsz szszsz viagruetze gruetze
ampajewska
Reposted fromshitty shitty viaSoulScream SoulScream
ampajewska
Blausee by winter
ampajewska
Reposted fromfresia fresia viaslowianecznik slowianecznik
ampajewska
0252 913d 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viairmelin irmelin
ampajewska
9780 26fd 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
0770 4c46 390

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
ampajewska
ampajewska
1212 057b 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viagosialap gosialap
ampajewska
ampajewska
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaHoHo HoHo
3702 938a 390
ampajewska
8278 ee1d 390
Reposted frombrumous brumous viaistsoeasy istsoeasy
ampajewska
Jenny Lake Sunrise
ampajewska
8191 b2de 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven via100suns 100suns
ampajewska
7929 a4f5 390
Reposted from777727772 777727772 viadzony dzony
ampajewska
Reposted frombluuu bluuu viaou ou

November 29 2017

ampajewska
0730 6ee1 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafireaway fireaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl