Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

ampajewska
5362 e93a 390
 estoualem

Boy and Owl by Igor Skaletsky 

Pigment Print, Hahnemühle Photo Rag // 110 x 100 cm 

Reposted frompannakojot pannakojot
ampajewska
9513 60d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viaeternaljourney eternaljourney
ampajewska
7573 63a5 390

November 07 2018

ampajewska
ampajewska
ampajewska
7481 ca38 390
Reposted fromsavatage savatage viajoannna joannna
ampajewska
4292 51ed 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimjustbored imjustbored
ampajewska
8220 7afb 390
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viapensee pensee
ampajewska
ampajewska
ampajewska
2129 6c5c 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viapoprostussylwia poprostussylwia
ampajewska

November 06 2018

ampajewska
ampajewska
8245 04b0 390
Emma Van Den Broeck.
Reposted fromPoranny Poranny viaembrace embrace
ampajewska
1646 9c11 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamllescribbler mllescribbler

November 04 2018

7791 9e1f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viacrystalline crystalline
ampajewska
Hallstatt, Austria
ampajewska
4141 f85d 390
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaarachnephobic arachnephobic
ampajewska
4828 3fea 390
Reposted fromrisky risky viakingavonschabert kingavonschabert
ampajewska
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viafckit fckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl