Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

1391 1464 390

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

4523 4970 390
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viawongabuh wongabuh
1686 ae79 390
Reposted frommaiqilai maiqilai viawongabuh wongabuh
ampajewska
8031 ca4b 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapseikow pseikow

March 27 2017

ampajewska

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viamywonderland mywonderland
ampajewska
9861 6178 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasofias sofias

March 24 2017

ampajewska
3204 eed5 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaaniuszka aniuszka
3732 ae12 390
ampajewska
Reposted fromthetemple thetemple vianami nami
ampajewska
2566 146f 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaBadyl Badyl
ampajewska
4039 65f0 390
Reposted fromslodziak slodziak viakurdebele kurdebele
ampajewska
9418 1d03 390
Reposted fromshar17666 shar17666 viakurdebele kurdebele

March 23 2017

ampajewska
4535 0444 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashithappenss shithappenss
ampajewska
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viaessperer essperer
3372 0c51 390

geographicwild:

.
Photography by © (Iris Braun). The most famous cheetah of the Mara, Malaika, with her cubs. #masaimara #kenya #africa #cheetahcubs #cheetah #wildlife

Reposted frompassivelyhere passivelyhere viawonko21 wonko21
3978 e7f4 390
Reposted fromfreakish freakish viamadda madda
0034 1604 390
Reposted fromKiro Kiro viaaniuszka aniuszka
ampajewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl