Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

ampajewska
0011 4d67 390
Reposted frompunisher punisher viamyszkaminnie myszkaminnie
ampajewska
ampajewska
3398 0746 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
ampajewska
6717 4dd9 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie

July 06 2019

ampajewska
Reposted frombluuu bluuu vianeupsh neupsh
ampajewska
2703 7148 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianeupsh neupsh

July 02 2019

7390 ba8c 390

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial vianotyourstrawberry notyourstrawberry
7467 9029 390
Reposted fromerial erial vianotyourstrawberry notyourstrawberry
ampajewska
7331 d419 390
Reposted fromerial erial viaaurinko aurinko
ampajewska
0630 053a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaurinko aurinko
ampajewska
ampajewska
ampajewska
9812 bee9 390
Reposted frombearded bearded viackisback ckisback
ampajewska
8247 f703 390
Reposted fromtichga tichga viadenian denian
ampajewska
0390 bafb 390
Reposted fromteijakool teijakool viakokoloko kokoloko

July 01 2019

ampajewska
Reposted frombluuu bluuu viabitchiloveyou bitchiloveyou
ampajewska
5568 5eae 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSirenensang Sirenensang
ampajewska
ampajewska
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viabitchiloveyou bitchiloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl