Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

ampajewska
7791 b28a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaraita raita

September 24 2016

ampajewska
1106 5231 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viapampam pampam
ampajewska

bootsi:

cocomangocherry:

theboyindacorner:

Atlanta (s1e04)

this show gets the ratings that it does because it’s real without all of that extra sugar coated tv bullshit that we’re so used to seeing; every episode I watch I literally relate to SOMETHING he says or something that just happens, this show is the perfect mix of reality with extraordinary comedic timing it’s what shows of this genre should truly be like.

i love this show 

Reposted frompannakojot pannakojot viaAnnju Annju
ampajewska

September 22 2016

ampajewska
2801 fd4f 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadeathhorse deathhorse
ampajewska
9166 1b48 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
ampajewska
ampajewska
ampajewska
ampajewska

September 20 2016

ampajewska
Na filmach zawsze pokazują efekty terapii psychologicznej
w postaci jakichś nagłych objawień. Bohaterowie przeżywają olśnienia, padają sobie w ramiona, mówią: "Kocham Cię"
albo "Zawsze byłam z Ciebie dumna" i już. Wszyscy wszystko rozumieją, a potem już jest cudownie. W rzeczywistości nie ma żadnych spektakularnych efektów. Żadnych harf, tęczy
i kwietnych płatków. Ludzie dochodzą do siebie miesiącami, tysiące razy tracąc wiarę i nadzieję i zamęczając najbliższych.
To jest jak fizjoterapia. Niektórzy upadają tak boleśnie, że potem muszą od nowa uczyć się chodzić. I czasami już zawsze kuśtykają.
— Jarosław Grzędowicz "Księga jesiennych demonów"
ampajewska
4376 57dc 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamarlylee marlylee
ampajewska
ampajewska
ampajewska
ampajewska
5921 880e 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamarlylee marlylee
ampajewska
7387 7714 390
Reposted fromRacuch Racuch viamarlylee marlylee
ampajewska
7666 0c88 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabloodymilk bloodymilk
ampajewska
7698 802c 390
ampajewska
4815 3a88 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl